Uvodne besede


Z veseljem vam predstavljamo spletno stran Christus Rex (lat. Kristus Kralj) v slovenskem jeziku, ki je blog poslanstva Duhovniškega bratstva Sv. Pija X. (FSSPX). Na ta način želimo razširiti in okrepiti naše delovanje v Sloveniji. Blog je glede na svoje ime in zasnovo kopija hrvaške verzije bloga, spletne strani Christus Rex, ki je aktivna že več kot šest let, seveda pa bo obravnavala svoje vsebine v slovenskem jeziku.

Njegovo delovanje je povezano z začetkom ideje stalne prisotnosti omenjenega Duhovniškega bratstva v Sloveniji. V Kapeli Gospe Dobrega Uspeha v vasici Zaklanec blizu Ljubljane to gibanje že več let vodi p. Vidko Podržaj – duhovnik in prijatelj FSSPX-a, vendar pa sámo Bratstvo do zdaj v Sloveniji ni bilo aktivno na takšen način. Pred kratkim je bil vzpostavljen stik z neko versko skupino, ki se zbira v zasebni kapeli v Mariboru, in je bila našemu Bratstvu sporočena želja in klic, da se v tej kapeli začnejo darovati Sv. Maše po izvornem, tradicionalnem Rimskem obredniku.

Bratstvo je na ta klic z veseljem odgovorilo in kapela je bila v ta namen primerno preurejena za potrebe darovanja tradicionalne Sv. Maše po tradicionalnem Rimskem obredniku. Prvič smo tradicionalno Sv. Mašo v tej kapeli v Mariboru darovali dne 26.7., na god Sv. Ane. Sv. Mašo je daroval p. Marko Tilošanec, prisotna pa sta bila še dva duhovnika iz Slovenije. To je označilo začetek delovanja, s čimer bi morali v prihodnosti nadaljevati. Upamo, da bo to redno darovanje Sv. Maše, ki bi jo vodili duhovniki iz Hrvaške in Avstrije.


V sklopu tega apostolskega projekta je vzniknila potreba, da se osnuje primeren vir informacij v smislu spletne strani, spletnega bloga, ki bo služil kot platforma za objavljanje pomembnih tekstov iz področja duhovnosti, cerkvenega nauka ter bo obravnaval še posebno aktualne kritične situacije, ki se v tem današnjem času krize, ki raztresa Cerkev, še posebno dogajajo. Vse to krizno dogajanje v Cerkvi pa se ne odvija samo zadnjih nekaj let, ampak to težko obdobje traja že kar več kot pol stoletja vse od Drugega vatikanskega koncila.

K temu spletnemu viru informacij bi dodali še redno izhajanje časopisa Christus Rex po šabloni hrvaške izdaje omenjenega časopisa (zadnja številka časopisa je že v slovenskem jeziku in kmalu ga boste lahko prenesli tudi z naše spletne strani). Tako želimo pripomôči k pravi obnovi Cerkve, ki temelji na izvorni katoliški veri, nauku, moralnih in liturgičnih zakonitostih, ki so stalne in nespremenljive skozi čas in obvezujejo vsakega katolika, da se po njih ravna. Želimo doprinesti k uresničitvi tiste resnično velike prošnje iz Gospodove molitve, ko molimo »pridi Tvoje kraljestvo«. Želimo, da bi Kraljestvo Jezusa in Marije zavladalo v vseh srcih in dušah, v vsem javnem življenju, da bi Slovenija ponovno postala katoliška in da bi vse duše lahko našle pravo pot do odrešenja in večne sreče v Kraljestvu Jezusa in Marije, ki je v Nebesih.

p. Marko Tilošanec