Objave

Pomembnost sv. Pija X. za ohranitev čistosti vere

Datumi naslednjih sv. Maš (oktober)