Objave

Pomembnost sv. Pija X. za ohranitev čistosti vere

Datumi naslednjih sv. Maš (oktober)

Datumi naslednjih sv. Maš (September)

Sveti Alfonso Maria di Liguori: Ničemurnost sveta

Posvetitev samega sebe Jezusu Kristusu, učlovečeni Modrosti, po Marijinih rokah - sveti Ludvik Marija Grignion Montfortski